مجتمع تولیدی ساحل صید کنارک فرم ارزيابي رضايت مشتري

ISO9001 : 2000 , HACCP ,  ISO22000 : 2005

مجتمع توليدي ساحل صيد كنارك

0546-4229067-8 ,0546-4229015


 
محصول  : 
1-ميزان رضايت شما از کيفيت طعم ، مزه و بوي محصول
2-ميزان رضايت شما از کيفيت شکل و رنگ محصول
3-ميزان رضايت شما از کيفيت بافت محصول
4-ميزان رضايت شما از کيفيت بسته بندي محصول
5-ميزان انطباق مشخصات مندرج با محتويات قوطي
6-ميزان رضايت شما از وضعيت بهداشتي محصول
7-ميزان رضايت شما از دردسترس بودن محصول
8-ميزان رضايت شما از پاسخگويي شرکت توليد کننده به پيشنهادات و انتقادات
9-ميزان رضايت شما از قيمت محصول براساس کيفيت
10-ميزان رضايت شما از تنوع محصولات

 

مشاهده نتیجه ارزیابی
باتشکر    
واحد تضمین کیفیت